HomeTerug naar Juffers
DONKERE WATERJUFFER/ COENAGRION ARMATUM
Voorkomen NL= Zeer zeldzaam
De Donkere waterjuffer is zeer zeldzaam in Nederland en maar op een locatie en uitsluitend onder toezicht te bewonderen. Deze kleine mysterieuze waterjuffer houdt van moerassige vegetaties, matig voedselrijke ondiepe wateren met zeggen, holpijp, riet of lisdodde. Het mannetje is te herkennen aan zijn grote onderste aanhangselen en lichte basis op segment 8 en 9. Ook de sterk gereduceerde antehumerale strepen zijn een goed kenmerk. Het vrouwtje is te herkennen aan haar Schoppen teken op S2 en de lichte basis op alleen segment 8.
Vliegtijd: Piek in de eerste helft van Mei, afhankelijk van de weersomstandigheden soms ook 2e helft van Mei tot begin Juni.
 
Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) man.
 
Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) man.
 
Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) vrouw.
 
Tandem Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) man en vrouw.