HomeTerug naar Libellen
GEVLEKTE WITSNUITLIBEL / LEUCORRHINIA PECTORALIS
Voorkomen NL= Zeldzaam
De Gevlekte witsnuit is een van de grootste witsnuiten en is te herkennen aan zijn opvallende licht gele vlek op S7. Ook het vrouwtje heeft deze vlek, alleen is deze bij haar niet altijd opvallend lichter. In tegenstelling tot de andere witsnuiten heeft de Gevlekte witsnuitlibel vrouw zeer grote brede gele vlekken op het achterlijf. Houdt van moerassige oevers in laagveengebieden, meren en sloten met vegetatierijk water.
Vliegtijd: April t/m Juni.
 
Gevlekte witnsuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) man.
 
Gevlekte witnsuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) man.