HomeTerug naar Juffers
KORAALJUFFER/ CERIAGRION TENELLUM
Voorkomen NL= Vrij algemeen
De Koraaljuffer is het meest te verwarren met de Vuurjuffer. Een goed en duidelijk kenmerk voor de Koraaljuffer zijn de rode tot bleke oranje poten, welke bij de Vuurjuffer zwart gekleurd zijn. De vrouwtjes van de Koraaljuffer, kunnen vier soorten kleurvormen hebben, waarbij het achterlijf verschilt qua donkere tekening en een zich onderscheid door de afwezige of gereduceerde antehumerale streep. De Koraaljuffer is over het algemeen kieskeuriger als de Vuurjuffer en vestigt zich het liefst bij voedselarme vennen met hoogveen en heide in combinatie met veenmos.
Vliegtijd: Eind Mei t/m September.
 
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) vrouw.
 
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) man.
 
Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) man.
 
Paringswiel Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) man en vrouw.
 
Paringswiel Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum) man en vrouw.