HomeTerug naar Libellen
NOORDSE WITSNUITLIBEL / LEUCORRHINIA RUBICUNDA
Voorkomen NL= Vrij algemeen
De Noordse witsnuitlibel kan snel verward worden met de Venwitsnuitlibel. De Noordse witsnuitlibel heeft echter relatief grote vlekken tot op S7. De voorrandader is bij zowel het mannetje als het vrouwtje volledig geel gekleurd. De pterostigma's zijn bij nog niet volledig uitgekleurde exemplaren licht grijs/zwart en worden naarmate ze meer uitkleuren, roodbruin. Volledig uitgekleurde exemplaren, kun je over het algemeen determineren aan de kleur van de vlekken op het achterlijf en de achterlijfaanhangselen. De Noordse witsnuitlibel houdt net als de Venwitsnuit van zure veengebieden met veenmos of hoogveen, soms ook te vinden bij laagveenmoerassen.
Vliegtijd: April t/m Juni.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) vrouw.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) vrouw.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) vrouw.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.
 
Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) vrouw.
 
Uitsluipende Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) man.